Zlínský kraj

  • Mladí demokraté Uherský Brod

    Klub Mladých demokratů v Uherském Brodě vznikl v roce 2019. Členové klubu se účastnili několika Simulací Evropského parlamentu v Brně, Zlíně a Praze a zájezdů do Evropského parlamentu v Bruselu a Štrasburku. V květnu 2019 několik členů klubu absolvovalo seminář Evropského parlamentu v Bruselu na téma The future of Europe.

  • Mladí demokraté Vsetín

    Místní klub Mladých demokratů ve Vsetíně začal vznikat na sklonku roku 2019 a byl registrován Výkonnou radou v lednu 2020.

  • Mladí demokraté Zlín

    Místní klub Mladých demokratů ve Zlíně vznikl počátkem roku 2019. V dubnu téhož roku zorganizovali členové klubu společně s dalšími kluby ze Zlínského kraje Simulaci Evropského parlamentu, která se konala v Obchodním domě Zlín.