Výkonná rada

Grémium

Předseda Mladých demokratů, I. místopředseda, předseda Republikové rady

Místopředsedové


Jmenovaní členové Výkoné rady


Zahraniční tajemník MD, člen Výkonné rady