Semináře v Bruselu

Zahraniční klub Mladých demokratů vyhlašuje Literární soutěž o studijní cestu do Bruselu se seminářem na téma Obrana Evropské unie. Seminář se uskuteční 20. listopadu 2018 v sídle Evropského parlamentu.

Hodnotící komise bude kromě precizní argumentace a faktické správnosti hodnotit především autorovu invenci a originalitu textu. Zpracování i pojetí práce jsou ponechány na uvážení autora.

Autoři pro úspěch v soutěži musí splňovat tyto podmínky:

1/ Soutěž je určena pro studenty ve věku od 16 do 26 let.
2/ Zadaný rozsah práce je stanoven na 1,5 až 3 normostrany.
3/ Každý student smí přihlásit pouze jednu práci, a to v českém, nebo v anglickém jazyce.
4/ Posledním dnem, kdy je možné práce zaslat je 30. září 2018.
5/ Texty zasílejte emailem na adresu info@mladidemokrate.cz s předmětem Literární soutěž.
6/ Účastí v soutěži souhlasíte s možným zveřejněním svého díla.
7/ Účastí v soutěži autor potvrzuje, že je jediným a výlučným autorem daného díla.
8/ Přihlásit je možné pouze dosud nepublikované práce.

Hlavní cena – Studijní cesta na seminář Evropského parlamentu v Bruselu ve dnech 18. – 22. listopadu 2018.

Autoři nejzdařilejších děl, kteří splní pravidla soutěže, získají možnost zúčastnit se s Mladými demokraty anglofonního semináře k problematice obrany EU v Evropském parlamentu v Bruselu v hodnotě cca 6 tisíc korun. Kromě Evropského parlamentu navštíví vítězové soutěže i House of European History a prohlédnou si historické centrum Bruselu.

Ostatní podmínky:
- Účastníci semináře musí disponovat výbornou znalostí anglického jazyka.
- Registrováni na seminář mohou být pouze studenti, kteří v posledních nejméně 12 měsících nenavštívili v jiné sponzorované skupině Evropský parlament.
- Výhercům je hrazena cesta do Bruselu i zpět, ubytování v hotelu na dvě noci a částečně stravování. Z poplatku 600 Kč je hrazena další část stravování.

Oficiální vyhlášení proběhne v první polovině října na Facebooku Mladých demokratů a výherci budou kontaktováni prostřednictvím emailové adresy.

seminar-v-ep-1
Foto účastníků semináře na téma “Rich and poor: Calling for a fair share”, který se konal v květnu 2017 v Evropském parlamentu v Bruselu.