Odborné kluby

Zahraniční klub Mladých demokratů

Zahraniční klub je prvním odborným klubem Mladých demokratů, který sdružuje členy MD se zájmem o zahraniční politiku a mezinárodní dění.

Cíle Zahraničního klubu:

  • Zvyšovat zájem mladých lidí o zahraniční politiku a mezinárodní dění. Zprostředkováním kontaktu členů MD s odborníky na zahraniční politiku a mezinárodní vztahy přispívat k jejich vzdělávání a odbornému růstu.
  • Pořádání diskusí, přednášek, konferencí s tématikou zahraniční politiky a mezinárodních vztahů pro členy MD, studenty SŠ a VŠ i širokou veřejnost.
  • Zdokonalovat mladé lidi v argumentačních a publikačních schopnostech, vydávat články členů ZK v časopise Mladých demokratů Insight.
  • Připravovat a předkládat ke schválení Výkonné radě stanoviska, prohlášení a usnesení MD k zahraniční politice a mezinárodnímu dění. Vypracovávat a aktualizovat části ideových dokumentů MD, které se věnují zahraniční politice a mezinárodním vztahům.
  • Navazovat a udržovat přeshraniční kontakty s obdobnými ideově spřízněnými mládežnickými organizacemi a vypracovávat společné projekty.
Orgány Zahraničního kluby:
Hlavním představitelem klubu je zahraniční tajemník MD.

Aktivity:
Mladí demokraté se ve dnech 4. a 5. října 2013 setkali v Praze a Plzni se skupinou členů z Junge union Bayern. 5. října 2013 Jungen Union Oberpfalz repezentována svým předsedou Christianem Doleschalem a Mladí demokraté zastoupeni zahraničním tajemníkem Václavem Křížem podepsali v hotelu Panorama v Praze společnou deklaraci, která se má stát základem vzájemné přeshraniční spolupráce obou organizací. Při svém pobytu v Plzni se členové Junge union a Mladých demokratů krátce setkali a podiskutovali i s tehdejším ministrem zahraničních věcí Karlem Schwarzenbergem během jeho předvolební kampaně.

slider_municipalita