O nás

Mladí demokraté jsou spolkem mladých lidí s aktivním přístupem k životu a společenskému dění. Zastáváme názor, že právě naše generace má být hnacím motorem vývoje občanské společnosti a udávat impulsy k jejím změnám. Jsme ochotni převzít svůj díl odpovědnosti za iniciativní přístup k četným oblastem společenského života. Naším cílem je sdružovat mladé lidi, ochotné a schopné na sobě pracovat a posouvat hranice vlastních možností. Chceme je zapojit do našich projektů a poskytnout jim tak prostor a podněty k dalšímu rozvoji. Právě možnost zapojení do týmu proaktivních a podobně smýšlejících vrstevníků považujeme za optimální formu využití volného času, která spojuje aspekty vzdělávací, motivační, kulturní, sportovní i odpočinkové.