Naše činnost

Působení našeho spolku pokrývá poměrně široký okruh společenských vztahů: od vzdělávací činnosti, pořádání tematicky zaměřených konferencí, simulačních jednání zastupitelstva formou naučných soutěží, seminářů, přednášek, neformálních diskusních setkání, přes působení politického charakteru, publikační aktivity až po akce volnočasové, ať již kulturní či sportovní.

Cílem Mladých demokratů je sdružovat aktivní mladé lidi s chutí na sobě pracovat a posouvat hranice vlastních možností. Chceme je zapojit do našich projektů a poskytnout jim tak prostor a podněty k dalšímu rozvoji. Právě možnost spolupráce v týmu podobně naladěných a smýšlejících vrstevníku považujeme za optimální formu využití volného času, která spojuje aspekty vzdělávací, motivační, kulturní, sportovní i relaxační.

Vzdělávací akce
Hlavní naplní naší činnosti jsou vzdělávací aktivity, mezi které patří veřejně přístupné konference, přednášky, diskuze s politiky, politology, právníky, ekonomy a dalšími odborníky na aktuální společenská témata. Více o těchto akcích naleznete zde. Na jaře 2014 jsme odstartovali vzdělávací soutěž pro studenty pražských středních škol, jejímž cílem je vzbudit v mladých lidech zájem o společenské dění v jejich nejbližším okolí, tedy v obci, kde žijí. Soutěž je zakončena simulací jednání zastupitelstva, kdy si 35 studentů bude moci vyzkoušet roli zastupitele městské části Praha 2.

Politická činnost
Někteří naši členové se podílejí na činnosti politických stran, ať již formou podporovatelů a sympatizantů nebo formou přímé účasti jako členové. Pomáháme s předvolební kampaní vybraným osobnostem, distribucí tištěných materiálů a propagačních předmětů, šířením programů v okruhu svých známých, vytváříme skupiny na podporu stěžejních myšlenek programů skrze sociální sítě. Snažíme se vzbudit zájem o aktivní účast voličů na společenském životě, přinejmenším pravidelně vyjadřovat vlastní názor na směrování společenského dění prostřednictvím volebních hlasů. Organizujeme setkání s politiky z celostátní i lokální úrovně a zveme je na setkání se studenty, konference a diskusní fóra.

Publikační činnost
V rámci spolku vydáváme časopis INSIGHT v němž mají možnost naši členové a sympatizanti publikovat vlastní články. Elektronická verze časopisu je volně ke stažení na stránkách Mladých demokratů, zároveň je zasílána našim fanouškům. Tištěnou verzi pak distribuujeme především po vybraných středních a vysokých školách. Tematický obsah časopisu není nijak limitován, nicméně většina článků reflektuje aktuální společenská témata a názory našich členů. Majoritní část časopisu tvoří články úvahové, doplněné pravidelnými rubrikami a rozhovorem s osobností.

Volnočasové aktivity
Pro naše členy a příznivce pořádáme pravidelné sportovní turnaje a výlety zaměřené na sportovní vyžití a následnou relaxaci. Tradici mají především bowlingové, squashové a šachové turnaje pořádané na různých místech republiky. Další možnosti z pestré nabídky jsou cyklistické výlety nebo promítání filmů odrážejících společenské dění či historické události.

Velmi oblíbené jsou rovněž pravidelné výlety do moravských sklípků spojené s diskuzemi a přípravou dalších aktivit sdružení. Na programu bývají řízené degustace vín, seznámení s procesem výroby a archivace vína, výlety po okolí a teambuildingové aktivity. V neposlední řadě nutno zmínit každoroční letní setkání Mladých demokratů pořádané na přelomu letních měsíců července a srpna na různých místech v České republice. Jedná se o čtyřdenní akci spojenou s poznáváním turisticky zajímavých měst a jejich okolí. Kromě členů a příznivců sdružení Mladých demokratů se akce pravidelně účastní zajímaví hosté z řad politiků, právníků, podnikatelů a jiných profesí. Vzájemné předávání informací, přednášky a diskuze bývají velmi cenné pro obě strany. Součástí programu bývají i návštěvy hradů, zámků a galerií, sportovní akce nebo výlety po okolí.