Liberecký kraj

  • Mladí demokraté Jablonec nad Nisou

    Klub MD v Liberci vznikl v prosinci 2016 nedlouho po uspořádané Simulaci zastupitelstva v Liberci. Vítězové simulace i další účastníci navštívili o týden později Evropský parlament ve Štrasburku, kde začal vznikat přípravný výbor klubu. Členové klubu iniciovali Simulaci zastupitelstva na Magistrátě města Jablonec nad Nisou v dubnu 2017 a Simulaci zastupitelstva na Magistrátu města Liberec v březnu 2018. Cyril Vacek z MD Liberec vedl v červnu 2019 delegaci členů na Evropském setkání ve Štrasburku. V březnu 2019 proběhla další Simulace zastupitelstva na Magistrátu města Jablonec nad Nisou, šestice vítězů z této akce navštívila s MD sídlo EP v dubnu téhož roku. Počátkem roku 2020 se členové klubu rozhodli pro změnu názvu na Jablonec nad Nisou.

  • Mladí demokraté Semily

    Klub MD v Semilech byl založen v únoru 2019. Již v listopadu 2018 pořádala část členů pod hlavičkou MD Liberec Simulaci zastupitelstva v Semilech pro stu založit vlastní klub, který během několika dní ztrojnásobil svou členskou základnu. 1. března 2019 proběhl ustavující Sněm klubu a volba jeho orgánů. V dubnu 2019 proběla na Městském úřadu Simulace Evropského parlamentu, jejíž vítězové s námi o několik dní později navštívili Evropský parlament. Počet členů klubu se během prvních dvou měsíců přehoupl přes dvacítku. Na skolnku dubna 2019 uspořádali členové spolku také diskusi s poslanem Janem Farským.