Liberecký kraj

  • Mladí demokraté Liberec

    Místní klub Mladých demokratů v Liberci, sdružující členy z Liberce a Jablonce nad Nisou, vznikl v prosinci 2016 nedlouho po uspořádané Simulaci zastupitelstva v Liberci. Vítězové simulační soutěže i další účastníci navštívili o týden později Evropský parlament ve Štrasburku, kde začal vznikat přípravný výbor nového klubu. Členové klubu iniciovali Simulaci zastupitelstva na Magistrátě města Jablonec nad Nisou v dubnu 2017 a Simulaci zastupitelstva na Magistrátu města Liberec v březnu 2018.

  • Mladí demokraté Semily

    Místní klub Mladých demokratů v Semilech byl založen v únoru 2019. Již v listopadu 2018 pořádala část členů pod hlavičkou MD Liberec Simulaci zastupitelstva v Semilech pro studenty Gymnázia Ivana Olbrachta. Po zájezdu do Evropského parlamentu ve Štrasburku v únoru 2019 se rozhodli členové ze Semil a okolí založit vlastní klub, který během několika dní ztrojnásobil svou členskou základnu. 1. března 2019 proběhl ustavující Sněm klubu a volba jeho orgánů.