Konference, semináře, přednášky a diskuze

Mezi nejdůležitější činnost Mladých demokratů patří pořádání konferencí, seminářů, přednášek a diskusí. Nejvýznamnějšími akcemi byly:

● Seminář Zločiny komunismu v Senátu PČR 24. února 2020. Seminář se uskutečnil pod záštitou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR a vystoupili na něm senátor Tomáš Czernin a historici Petr Blažek, Jan Kalous a David Svoboda.

● Debata “Jak se mění české školství”, která se konala 4. prosince 2019 ve Skautském institutu v Brně.

● Debata s europoslanci, jež se uskutečnila 3. května 2020 na Biskupském gymnáziu v Brně za účasti poslanců Evropského parlamentu Stanislava Polčáka /STAN/, Jaromíra Štětiny /ESO/, Evžena Tošenovského /ODS/ a kandidátky ČSSD Zuzany Brzobohaté.

● Panelová diskuse Ukrajina a Rusko: Dva roky od Majdanu, pořádaná 5. listopadu 2015 na FSV UK se záštitou IPS FSV UK.

● Panelová diskuse Islám a migrace: Krize evropských hodnot?, jež se konala 22. října 2015 v jinonickém kampusu UK se záštitou FF UK.

● Diskuse s poslankyní Miroslavou Němcovou, která se uskutečnila 18. června 2015 v Poslanecké sněmovně.

● Diskuse s poslancem Jiřím Koubkem, konaná 11. června 2015 na Malostranském náměstí v Praze.

● Diskuse s europoslanci Luďkem Niedermayerem a Jaromírem Štětinou při dni otevřených dveří jejich poslaneckých kanceláří v Praze, 14. května 2015.

● Diskuse s europoslancem Jiřím Pospíšilem o evropské i domácí politice, právu, kultuře, konaná 10. dubna 2015 v Sovových mlýnech v Praze.

● Přednáška a diskuse s poslankyní Helenou Langšádlovou o migrační a azylové politice z 26. března 2015 v Poslanecké sněmovně PČR.

● Simulované jednání zastupitelstva uspořádané 24. března 2015 v jednacím sále Zastupitelstva MČ Praha 2, kterému předcházela přednáška o fungování samosprávy JUDr. Andrey Horákové a starostky MČ Praha 2 Jany Černochové.

● Diskuse s předsedou Zahraničního výboru PS Karlem Schwarzenbergem o zahraniční politice, pořádaná 12. března 2015 v Café Kampus.

● Diskuse s bývalým disidentem Janem Urbanem o událostech roku 1989 a polistopadovém vývoji, která se konala 27. listopadu 2014 v Národní kavárně v Praze.

● Přednáška a diskuse s Romanem Jochem o zahraniční politice USA po kongresových volbách, uskutečněné 19. listopadu 2014 v Café 22.

● Přednáška a diskuse s europoslancem Jaromírem Štětinou o evropské politice, jenž proběhla 22. října 2014 ve Štrasburku během návštěvy Mladých demokratů v Evropském parlamentu na pozvání Jaromíra Štětiny.

● Diskuse s poslankyní Miroslavou Němcovou o aktuální politické situaci, konaná 12. června 2014 v Poslanecké sněmovně PČR.

● Diskuse se senátorem Jaromírem Štětinou o politických událostech na Ukrajině, jež se uskutečnila 20. března 2014 v kavárně Krásný ztráty.

● Konference Zločiny komunismu, která se konala 5. března 2014 v Rytířském sále Sentáu Parlamentu ČR.
Na konferenci vystoupili:
PhDr. Tomáš Grulich (senátor PČR, historik),
Prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc. (historik, Ústav pro soudobé dějiny akademie věd ČR),
PhDr. Jan Kalous, Ph.D. (historik, (Ústav pro studium totalitních režimů)
Ing. Jaromír Štětina (senátor PČR, novinář a válečný reportér)
V druhé části konference byl promítnut film The Soviet story.

● Diskuse s poslankyní a starostkou MČ Praha 2 Janou Černochovou o komunální politice, uskutečněná 23. ledna 2014 v kavárně Retro.

● Seminář Gulag a jeho dědictví, jenž se konal 28. února 2012 v Senátu PČR.
Své příspěvky přednesli:
Ing. Jaromír Štětina, senátor PČR, novinář
Prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc., historik, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR (Upevňování komunismu v Československu a počátek perzekucí a politických procesů po únoru 1948)
Mgr. Jaroslav Pinkas, historik, Ústav pro studium totalitních režimů (Hodnoty ve výuce soudobých dějin)
PhDr. Tomáš Grulich, senátor PČR, historik (Podíl Sovětského svazu na uchopení moci komunistů v Československu)
Adam Hradilek, Ústav pro studium totalitních režimů (Sovětský Gulag ve vzpomínkách Čechoslováků)