Členství

Členem Mladých demokratů se může stát každý, komu je mezi 15 a 35 lety a ztotožňuje se s programovými cíli organizace. Podmínkami členství je vyplnění přihlášky v tištěné podobě zde či elektronické přihlášky zde, registrací zájemce o členství některým z místních klubů, následné potvrzení přijetí Výkonnou radou MD a zaplacení členského příspěvku (studenti SŠ 100 Kč/rok, studenti VŠ 200 Kč/rok, pracující 300 Kč/rok). Členský příspěvek se hradí pokladníkovi či předsedovi místního klubu nebo na celostátní bankovní účet MD 2900140569/2010 (Fio banka) s variabilním symbolem data narození. Stávající členové hradí příspěvek do 31. března daného roku, nově přijatí členové do 30 dní od termínu registrace Výkonnou radou MD.

Zájemce o členství může zažádat o přijetí do kteréhokoliv existujícího místního klubu. Není-li v blízkosti pobytu či studia zájemce žádný místní klub Mladých demokratů, může jej založit. K založení nového klubu je zapotřebí nejméně tří členů, kteří vyplní žádost o udělení licence a odešlou ji Výkonné radě, jež rozhoduje o uděolování licencí místním klubům. Formulář žádosti o udělení licence pro nový místní klub MD naleznete zde.