Cíle

Základní cíle Mladých demokratů:

1. Cílem MD je šíření liberálních a konzervativních myšlenek a tradičních
hodnot jako jsou demokracie, svoboda, právní stát a tržní hospodářství.

2. Snahou MD je podporovat vzdělávání, odborný růst, iniciativu mladých
lidí a jejich zájem o správu věcí veřejných, problematiku ochrany lidských
práv a o evropskou spolupráci.

3. Smyslem MD je napomáhat rozvíjet a formovat schopné, sebevědomé,
aktivní mladé lidi, kteří dokáží převzít odpovědnost nejen za sebe a svou
rodinu, ale také za obec a stát.